ipg-journal

 

 

Ipg-journal je platforma za angažiranu debatu o pitanjima međunarodne i europske politike. Spektar tema obuhvaća pitanja vanjske, sigurnosne i razvojne politike kao i izazove europske integracije te globalna ekološka pitanja.  

www.ipg-journal.de

IPG od sada i na engleskom www.ips-journal.eu

i na ruskom jeziku www.ipg-journal.io