Publikacije FES-a u Zagrebu

Publikacije FES-a u Zagrebu

Uvod u znanost o medijima i komunikologiju

Jedni od najvećih teoretičara medija Michael Kunczik i Astrid Zipfel donose knjigu "Uvod u znanost o medijima i komunikologiju". Kroz brojna poglavlja...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

RADNA BILJEŽNICE SOCIJALDEMOKRACIJE (BROJ 4)

Četvrti broj radne bilježnice o socijaldemokraciji temelji se na poglavlju Thomasa Meyera - "Treći put na raskrižju".

 

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

RADNE BILJEŽNICE SOCIALDEMOKRACIJE (broj 5)

Peta radna bilježnica o socijaldemokraciji donosi nove opcije za europsku ekonomsku i socijalnu politiku. Autori su Alexander Petring i Christian...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Kako potaknuti razvoj na lokalnoj razini

U priručniku s primjerima najbolje prakse iz Jugoistočne Europe saznajte sve o gospodarskom razvoju, građanskoj participaciji te razvoju zajednice....

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Reforme lokalne samouprave: napori i perspektive u JI Europi

Kroz brojna poglavlja stručnjaka za javnu upravu doznajte kako funkcioniraju pojedini sustavi u lokalne samouprave. Publikacija između ostalog...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Reforme javne uprave: iskustva u općinama i regijama (županijama) JI Europe

Publikacija analizira proces reformi javne uprave u državama JI Europe. Na primjerima iz Rumunjske, Makedonije, BiH, Mađarske i drugih zemalja...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Financiranje lokalne samouprave: Studije slučaja Njemačke, Slovenije i Hrvatske

Kroz studije slučaja Njemačke, Slovenije i Hrvatske doznajte primjere iz prakse o proračunskom financiranju mjesne samouprave, izradi proračuna te...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Ekonomski razvoj na lokalnoj i regionalnoj razini: inicijative u JI Europi

Studije slučaja zemalja iz regije ponovno su dio publikacije koja analizira ekonomski razvoj lokalne i regionalne razine. Navedena su rješenja za...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

POREZNI VODIČ ZA GRAĐANE

U Poreznom vodiču za građane saznajte sve o porezu na dohodak, doprinosima za socijalno osiguranje, porezu na dobit, ali i ostalim porezima poput...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

Proračunski proces donosi praktične upute o tome kako funkcionira državni proračun. Saznajte način funkcioniranja proračuna na lokalnoj razini, sve o...

more

 
FES Hrvatska na Facebooku

FES Hrvatska na Facebooku

Potražite nas more