Novosti

Zagreb, 30.9.2020.

Predstavljanje vodiča za freelancere i honorarne suradnike u medijima

 

Sindikat novinara Hrvatske želi privući i motivirati freelancere i honorarne suradnike u medijima da se pridruže sindikatu i da zajedno pokušamo osigurati zaštitu njihovih socijalnih i radnih prava. Jedan od pravaca kojim ćemo pokušati rješavati ta pitanja je granski kolektivni ugovor i prvi kontakti s kolegama iz drugih sinidkata poput Sindikata grafičara, kao i s ministricom kulture su već ostvareni i postoji zajednički interes da se ti pregovori pokrenu.

Program

Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78