Novosti

Vukovar u očima medija

Naša konferencija „Vukovar u očima medija“ održana 14. siječnja 2019. privukla je veliku pozornost. U HRT-ovoj emisiji Prizma prikazan je 19. siječnja prilog na ovu temu. Održana konferencija je kritički razmotrila obrasce izvještavanja novinara o Vukovaru i potaknula ih da se ne fokusiraju samo na prošlost, već i na sadašnjost grada i njegovih stanovnika. Novinari koji su prihvatili taj izazov, od tada su napravili vrlo lijepe izvještaje i za to im hvala!

Slika Vukovara u hrvatskim medijima - prilog HRT-ove emisije Prizma

Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78