Novosti

Vukovar, 14. siječnja 2019.

Vukovar u očima medija, što je projekcija, a što je stvarnost?

 

„Ako Vukovarci žele promijeniti sliku grada, oni sami moraju biti slika koju žele poslati o svom gradu!“ rekla je Barbara Matejčić, novinarka i dobitnica nagrade Krunoslav Sukić za promociju mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u prepunoj dvorani gradskog muzeja u Vukovaru. Naime na poziv

Zaklade Friedrich Ebert, Inicijative mladih za ljudska prava i Europskog doma Vukovar odazvali su se brojni novinari, aktivisti, političari kao i zainteresirani građani kako Vukovara tako i susjednih gradova. Cilj ovog skupa, koji je moderirao novinar Aleksandar Stanković, bio je obilježavanje 21. obljetnice završetka Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, koja je ujedno i najuspješnija mirovna misija Ujedinjenih naroda. U okviru panel diskusije raspravljalo se o dominantnoj slici grada te o stvarnoj slici Vukovara i svakodnevnom životu u gradu Vukovaru. U raspravi su sudjelovali Lana Mayer, predsjednica Europskog doma Vukovar, Gordan Bosanac, mirovni aktivist, Kruno Kardov, profesor s Filozofskog Fakulteta u Zagrebu kao i novinar Branimir Bradarić.

 

 

Program panel diskusije preuzmite ovdje.

 

 

Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78