Novosti

Obrazovanje nacionalnih manjina i međuetnički stavovi u Hrvatskoj

U ovom se izvještaju prikazuje dio rezultata istraživačkog projekta Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi. U istraživanju su sudjelovali učenici i njihovi roditelji, pripadnici hrvatske većine u nastavi na hrvatskom jeziku, te češke, mađarske, srpske i talijanske nacionalne manjine u nastavi na njihovim materinskim jezicima (model A), u četiri višeetničke zajednice u Hrvatskoj.

Publikacija

Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78