Novosti

Ljubljana, 6.6.2019.

Enako plačilo za enako delo - Kako odpraviti plačno vrzel med spoloma?

 

Ženske so prav tako dobro izobražene in kvalificirane kot moški, vendar so njihove spretnosti in znanja pogosto manj vrednotena. V EU ženske v povprečju zaslužijo približno 16 odstotkov manj kot moški. Plačna vrzel med spoloma se med državami članicami EU močno razlikuje in se v času le počasi zmanjšuje.
Katere so prednosti enakega plačila za enako delo za ženske in moške? Kako je mogoče odpraviti razliko v plačilu med spoloma na nacionalni ravni? Katere spremembe so potrebne na ravni EU? O teh temah bodo razpravljali predstavniki sindikatov, delodajalcev, vlade ter strokovnjaki na konferenci „Enako plačilo za enako delo“, ki jo organizirata fundacija Friedrich-Ebert in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Namen konference je ozaveščanje o enakosti spolov in pomenu enakega plačila.

Invitation and Program

Vabilo

Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78