Novosti

FORUM ZA JAVNU UPRAVU - Upravljanje učinkovitošću u javnoj upravi

Upravljanje učinkovitošću sastoji se od postavljanja jasnih ciljeva koje tijela javne uprave moraju ostvariti, mjerenja razine njihova ostvarenja te upotrebe informacija dobivenih tim putem kako bi se poboljšao njihov rad i osigurao daljnji rast učinkovitosti. Novim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem nastoje se unaprijediti postupke strateškog planiranja i upravljanja. Može li novi Zakon potaknuti mjerenje učinkovitosti hrvatske javne uprave? Može li se stvoriti sustav u kojem postoje pouzdani podaci o rezultatima i ishodima rada javnopravnih tijela? Mogu li se takve informacije koristiti i tko ih može koristiti?

Publikaciju preuzmite ovdje.

Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78