Zaklada Friedrich Ebert u Zagrebu

Regionalni ured Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu otvoren je 1996. godine i odgovoran je za projekte u Hrvatskoj i Sloveniji.  Rad Zaklade Friedrich Ebert usredotočen je na temeljne ideje i vrijednosti socijalne demokracije: slobodu, pravednost i solidarnost. Glavne sastavnice našeg rada su:

  • Jačanje demokratskih ustanova: Demokratsko civilno društvo je osnovni preduvjet za razvitak Hrvatske i njeno prihvaćanje od strane međunarodne zajednice. U tom smislu FES podržava projekte koji uključuju političke organizacije, obrazovne ustanove te razne institucije poput ministarstava.
  • Rasprava o konceptima ekonomskih i društvenih reformi: Hrvatska kao tranzicijska zemlja još uvijek mora riješiti mnogobrojne gospodarske probleme. Stoga FES podržava sve koncepte reformi koji Hrvatsku vode k tržišnom gospodarstvu, a pritom ne gube iz vida socijalne aspekte transformacije.
  • Potpora međuetničkom pomirenju: Dijalog između etničkih grupa je zbog posljedica rata u Hrvatskoj još uvijek težak. To se osobito odnosi na integraciju srpske manjine u hrvatsko društvo. FES zato podržava projekte koji se bave pomirenjem srpske i hrvatske zajednice  te njihovomte pridonose njihovu  mirnom suživotu. Potiču se aktivnosti koje osmišljavaju strategije prevladavanja sukoba.
  • Unapređivanje kompetentnosti  i organizacije sindikata: FES kao neprofitna organizacija bliska socijaldemokratskim vrijednostima i sindikalnom pokretu, i u Hrvatskoj pridaje veliku pažnju radu sindikata. FES podupire projekte kao što su sindikalne škole, edukacija sindikalnog članstva te jačanje sindikalnih struktura.
  • Razvoj aktivnog i pluralističkog društva promicanjem organizacija: Unapređivanje civilnog društva je jedna od najvažnijih zadaća Hrvatske. Težište rada FES-a na tom području je na jačanju inicijativa žena i mladih kao i na promicanju medijskih sloboda.
FES Hrvatska na Facebooku

FES Hrvatska na Facebooku

Posjetite nas more

FES Regional Project on Labour Relations and Social Dialogue

Posjetite web stranicu more