Novosti

Publikacije FES-a u Zagrebu

European Integration of Southeast Europe in a European Union under Reform

For 20 years the annual Cavtat-Conference has been a forum and meeting place

for parliamentarians from Southeastern Europe with Members of Parliament...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj

Rezultati istraživanja i preporuke za poboljšanje politike decentralizacije

 

Autor kritizira odnos prema decentralizaciji, te smatra kako ga...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

A New Economic Agenda for Southeast Europe

This volume is based on the work and discussions of a working group that has gathered with the assistance of Friedrich-Ebert-Stiftung. Its aim was to...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Decentralizacija u Hrvatskoj

U kratkom animiranom filmu o decentralizaciji Hrvatske predstavljeni su na inovativan način rezultati anketnog istraživanja provedenog među gradovima...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Rad po mjeri čovjeka

Rad po mjeri čovjeka je realan cilj i temeljno pravo svakog čovjeka, ali se neće ostvariti sam od sebe. Do njega možemo doći samo ako znamo što ga...

more

 
Događanja

Tko (sve) stoji iza hoda za život?

Za one koji nisu stigli pratiti predavanja "Tko (sve) stoji iza hoda za život?", možete pogledati snimku:

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu Događanja

Rad po mjeri čovjeka

Rad po mjeri čovjeka odgovor je na ubrzani pad kvalitete radnih mjesta u Hrvatskoj, degradaciju radničkih prava i demografsku krizu. On je prvi korak...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Towards A Sustainable Economic Growth and Development in the Western Balkans

Since the beginning of the transition to a market economy in 1989, the Western Balkan (WB)

countries have faced particular difficulties in economic...

more

 
Događanja

European Integration of Southeast Europe in a European Union under Reform

Skoro već 20 godina održava se svake godine parlamentarna konferencija u Cavtatu koja je forum za parlamentarace iz jugoistočne Europe te mjesto...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Stanje i budućnost decentralizacije u Hrvatskoj

Ova prezentacija prikazuje rezultate istraživačkog projekta o stanju i perspektivi decentralizacije u Hrvatskoj, provedenog 2017. godine u suradnji s...

more