Novosti

Publikacije FES-a u Zagrebu

Razgovori o Europi - Nikola Puharić

Gost današnjeg razgovora o Europi je Nikola Puharić iz Inicijative mladih za ljudska prava koji govori o Europskoj Uniji kao ideji mira, o zajedničkim...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Razgovori o Europi

Europa nam je važna! Što možemo mi učiniti za Europu, a što Europa može učiniti za nas? Ured Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu organizira niz...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018./2019.

Kakvi su stavovi, vrijednosti i uvjerenja mladih u Hrvatskoj danas? S kojim se izazovima suočavaju mladi danas na putu odrastanja? Ovo su pitanja na...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Kratak film o istraživanju mladih u Hrvatskoj 2018./2019.

more

 
Događanja

Zagreb, 5. ožujka 2019.

Mladi na raskrižju - Prezentacija studije o aktualnim trendovima ponašanja i stavova mladih

 

more

 
Događanja

Vukovar u očima medija

Naša konferencija „Vukovar u očima medija“ održana 14. siječnja 2019. privukla je veliku pozornost. U HRT-ovoj emisiji Prizma prikazan je 19. siječnja...

more

 
Događanja

Vukovar, 14. siječnja 2019.

Vukovar u očima medija, što je projekcija, a što je stvarnost?

 

„Ako Vukovarci žele promijeniti sliku grada, oni sami moraju biti slika koju žele...

more

 
FES publikacije iz svijeta

More just. More social. Less unequal. What Germans expect from Europe

Europe seems to be drifting apart economically and socially, as many feel that the EU fails to deliver on the promises of democracy, progress, and...

more

 
FES publikacije iz svijeta

Endangered rights: The impact of Brexit on EU citizens

After the informal EU summit in Salzburg a failure of the Brexit negotiations and a withdrawal of the UK without a deal is imminent. This situation...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

POVIJEST NEOSTVARENIH MOGUĆNOSTI Socijaldemokracija i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918. – 1921.)

U ovoj publikaciji autori daju povijesni prikaz socijaldemokratskih stranaka i njihovog djelovanja nakon Prvog svjetskog rata na prostoru Kraljevine...

more