• Događanja

    Prijavite se za sudjelovanje u Školi društvene pravednosti Friedrich Ebert!

    Škola društvene pravednosti Friedrich Ebert obrazovni je program za mlade političke i društvene aktiviste progresivne ljevice u Hrvatskoj. Program...

    more
Publikacije FES-a u Zagrebu

POVIJEST NEOSTVARENIH MOGUĆNOSTI Socijaldemokracija i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918. – 1921.)

U ovoj publikaciji autori daju povijesni prikaz socijaldemokratskih stranaka i njihovog djelovanja nakon Prvog svjetskog rata na prostoru Kraljevine...

more

 
FES publikacije iz svijeta

Endangered rights: The impact of Brexit on EU citizens

After the informal EU summit in Salzburg a failure of the Brexit negotiations and a withdrawal of the UK without a deal is imminent. This situation...

more

 
FES publikacije iz svijeta

More just. More social. Less unequal. What Germans expect from Europe

Europe seems to be drifting apart economically and socially, as many feel that the EU fails to deliver on the promises of democracy, progress, and...

more

 
Događanja

Vukovar, 14. siječnja 2019.

Vukovar u očima medija, što je projekcija, a što je stvarnost?

 

„Ako Vukovarci žele promijeniti sliku grada, oni sami moraju biti slika koju žele...

more

 

Friedrich-Ebert-Stiftung

Praška 8
10000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 480 79 70
+385 1 480 79 78