Događanja

Publikacije FES-a u Zagrebu Događanja

Mirna reintegracija iz perspektive žena i mladih

U video prilogu govori se o Mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja. To je uspješan mirovni proces međunarodne zajednice koji je osigurao završetak...

more

 
Događanja

Digitalizacija ekonomije i svijet rada

Rasprava o digitalizaciji gospodarstva i tržišta rada u Hrvatskoj još je na samom početku. Kako se mijenja svijet rada? Koje mogućnosti i prilike...

more

 
Događanja

Društvena pravednost u Hrvatskoj pred europskim izazovima

20. obljetnicu rada Zaklade Friedrich Ebert u Hrvatskoj, obilježili smo 8. studenoga 2016. godine u sklopu međunarodne konferencije Društvena...

more

 
Događanja

Unutarstranačka demokracija

U hrvatskoj javnosti, te među političarima i stručnjacima, se ukazuje na problem nedostatka unutarstranačke demokracije u hrvatskim strankama. Kako bi...

more

 

Europe Calling: Berlin

Financijska kriza, ekonomska kriza, izbjeglička kriza: djeluju kao centrifugalne sile koje politički polariziraju i dijele Europu. Povjerenje u...

more

 
Događanja

Europe calling Zagreb: Migracije i integracija

U okviru projekta pod nazivom “Politika za Europu – 2017plus” Zaklade Friedrich Ebert, održana je u Zagrebu 24. svibnja 2016. međunarodna konferencija...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Manjine i migracije u fokusu izbjegličke krize

Pitanje manjina, pomirenja i manjinskih prava u jugoistočnoj Europi je nakon ratnih sukoba devedesetih godina od velike važnosti i temeljni preduvjet...

more

 

Tribina: 100 dana Vlade

Nakon 100 dana od preuzimanja vlasti u Hrvatskoj, ocjenili smo sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske i s ekonomskim stručnjacima rad koalicije...

more

 
Publikacije FES-a u Zagrebu

Izbjeglice na balkanskoj ruti u Hrvatskoj

Vlastito iskustvo bijega i progona potaknulo je hrvatske građane na solidarnost prema izbjeglicama koji su na proputovanju kroz Hrvatsku. Zaklada...

more

 
Događanja

Konferencija: "Znanstveni osvrt na mirnu reintegraciju danas"

Zaklada Friedrich Ebert u suradnji s Europskim domom Vukovar i Centrom za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija organizirala je 15....

more

 
FES na Facebooku

FES na Facebooku

Potražite nas more