Novosti

Coping with Demographic Decline in Croatia and Bulgaria

Publikacija o demografskim trendovima i inicijativama politike u Hrvatskoj i teritorijalnim karakteristikama demografskih procesa i trendova u Bugarskoj.

Publikaciju preuzmite ovdje.


Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78