Novosti

Integration and Disintegration of the European Union The European Perspective for South-East-Europe

Međunarodna parlamentarna konferencija u Cavtatu već 18 godina predstavlja forum parlamentarnim zastupnicima zemalja jugoistočne Europe. Ove godine konferencija se bavila aktualnim izazovima koji stoje pred Europskom unijom. Nakon Brexita, po prvi put će zemlja članica Europske unije napustiti uniju. U isto vrijeme, pristupni proces s Turskom došao je u vrlo tešku fazu i mogao bi se prekinuti. Što to znači za jugoistočnu Europu? Kako to utječe na proces pridruživanja i suradnju u regiji? Pripada li Turska Europskoj uniji?


Kontakt

Friedrich-Ebert-Stiftung
Praška 8
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 480 79 70
Fax.:+ 385 1 480 79 78